Havuz Tesisatı

Geri

Yüzme havuzlan, çevrelerine verdikleri güzellik, etraflarına yaydıkları iklim yumuşaklığı ve de insanları cezbetme özellikleri ile dost ve aile fertlerini bir arada tutmaktadır. Bunlara ilaveten insanlara serinleme, eğlence ve vücut çalıştırma imkanı sağlamaktadır. Ayrıca; bölgede, deniz ve göl olsa bile artan çevre kirliliği, temizliğinden emin

bir suya sahip havuzların önemini arttırmaktadır. Ancak yüzme havuzu içerisinde bulunan suyun:

• Berrak
• Mikropsuz ve koli basillerinden arındırılmış,
• Uygun pH değerlerinde,
• Zararlı maddeler içermeyen evsafta olması şarttır.

Yüzme havuzlarında havuzun mimari güzelliğinin yanında, filtreleme, dezenfeksiyon, su ısıtma sistemleri, su akıntı pompaları gibi sistemler de bir o kadar önemlidir. Tesisat Mühendisliğinin önemli bir konusu yüzme havuzlarının Mekanik Tesisatıdır. Her tür havuz, insan sağlığını tehdit etmeyecek çok iyi kalitede su bulundurmak ve can emniyeti bakımından da hiç tehlike oluşturmayacak bir yapıya sahip olmak üzere inşa edilmek zorundadır. Bu nedenle yüzme havuzu projesi yapılırken mekanik tesisat çok önem taşımaktadır.

Copyright © 2020 İzoterm Klima Sanayi Taahhüt A.Ş. - Tüm Hakları Saklıdır