Sıhhi Tesisat

Geri

En kısa tanımıyla, bir kaynaktan alınan suyun her yapıya temiz olarak ulaştırılıp pis suyun boşaltılması ve kullanılan pis suyun dışarı atılması için gereken boru hatlarına sıhhi tesisat adı verilir. Dolayısıyla sıhhi tesisat kavramı temiz su ve pis su tesisatlarının tamamını kapsar. Yaşam kaynağımız olan bir akışkan olarak su barajlardan tesisat sistemleriyle kullanılacağa yere, evlere, yapılara taşınmakta ve kullanıma sunulmaktadır.

Sıhhi tesisat, yapıda insanların en çok kullandığı, en çok sorunların yaşandığı, ciddi mimari plan ve detay çözümleri gerektiren, mekanik tesisatın en geniş ve kapsamlı koludur.

Sıhhi tesisatın ana başlıkları aşağıda sıralanmıştır.

Kullanma Sıcak – Soğuk Su Tesisatları

Pis – Atık Su Tesisatları

Yağmur Suyu Deşarj Tesisatları

Atık Su Tasfiye Tesisatları

Su Filtreleme ve Tasfiye Tesisatları

Sifonik Sistemler

Hidrofor ve özel basınçlı su sistem ve tesisatları

Yağmur suyu geri kazanım sistemleri

Yüzme havuz suyu tesisatları

Arıtma ve Yumuşatma Sistemleri

Copyright © 2020 İzoterm Klima Sanayi Taahhüt A.Ş. - Tüm Hakları Saklıdır